ostend

UIA in search of experts to assess project proposals

29.01.2016

Lees verder...

Interreg Europe seeks a Project Finance Officer

25.01.2016

Lees verder...

2de Projectoproep– 33 Conceptnota ingediend

08.01.2016

Het Interreg 2 Zeeënprogramma opende Stap 1 van de 2de Projectoproep op 9 november 2015 en sloot deze terug op 4 januari 2016. Aanvragers konden voor deze oproep voorstellen indienen binnen alle Specifieke Doelstellingen.

 

33 nieuwe Conceptnota werden door het Electronic Exchange Platform geregi...

Lees verder...

Eerste Interreg 2 Zeeën 2014 – 2020 projecten goedgekeurd

12.11.2015

Vorige week heeft het Toezichtcomité in Gent de eerste twee projecten van het Interreg 2 Zeeën 2014 - 2020 Programma goedgekeurd. De toegewezen EFRO cofinanciering bedraagt 1 851 379, 92 EUR voor SSEnt en 2 513 877.36 EUR voor DOC2C's. Beide projecten werden goedgekeurd onder Prioritaire As 1 - T...

Lees verder...

Openbare raadpleging – Obstakels overwinnen in grensregio’s

08.10.2015

Al 25 jaar investeert de Europese Unie in grensoverschrijdende samenwerking. Dat gaat via Interreg, een financieringsinstrument voor regionale ontwikkeling over de grenzen heen. Hoewel er al veel is bereikt, zijn er toch ook nog heel wat problemen over, waarvoor een financiële oplossing alleen ni...

Lees verder...

2de Projectoproep

23.09.2015

Het Toezichtcomité van het Interreg 2 Zeeën-programma heeft een officiële overeenstemming bereikt over de planning van de 2de Projectoproep.

De eerste fase (Conceptnota) zal geopend worden op 9 november 2015 en zal sluiten op 4 januari 2016. De tweede fase (Aanvraagformulier) opent op 14 maart en...

Lees verder...