Contact

De Technische Assistentie van het 2 Zeeën Programma bestaat uit het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS) en het netwerk van Territoriale Facilitatoren. Het GTS bevindt zich in Rijsel (FR) en is onder meer belast met de coördinatie van het netwerk van Territoriale Facilitatoren. Er zijn in totaal 8 facilitatoren die elk gebaseerd zijn in een ander deel van het Programmagebied.

 

Hoewel er een hechte samenwerking is voor verschillende zaken, zijn de taken en verantwoordelijkheden van het GTS en de facilitatoren duidelijk opgesplitst. De Territoriale Facilitatoren staan projectideeën bij gedurende de ontwikkelingsfase; ze helpen in de zoektocht naar partners, wonen partnerschapvergaderingen bij en adviseren bij het invullen van het Aanvraagformulier. Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat is op haar beurt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Programma, de evaluatie van projectvoorstellen en het opvolgen van de vooruitgang van goedgekeurde projecten.