Contracten

 

Voor alle goedgekeurde projecten/ clusteren wordt een subsidiecontract gesloten tussen de Beheersautoriteit en de hoofdpartner. Veel van de informatie daarin is standaard en heeft betrekking op de naleving van de programmaregels en de nationale en communautaire regelgeving. Enkele aspecten verdienen echter extra aandacht:

  • Het contract geeft het project toestemming om de goedgekeurde activiteiten uit te voeren; het goedgekeurde aanvraagformulier dient als basis voor het subsidiecontract. Eventuele extra activiteiten kunnen dus niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van het Programma.

  • Het contract bevat details van het budget en jaarlijkse bestedingsdoelstellingen, ook weer op basis van de informatie in de project-/clusteraanvraag. Projecten/ Clusteren worden geacht deze doelstellingen te halen, anders kan de subsidie worden verlaagd.

 

Naast het subsidiecontract tussen de hoofdpartner en het Programma wordt er ook een Partnerschapsovereenkomst gesloten – het formele contract tussen de project-/clusterpartners. Alle projecten/ clusteren moeten een Partnerschapsovereenkomst hebben. Het is belangrijk dat er een goede overeenkomst is tussen de hoofdpartner en de andere partners, aangezien de hoofdpartner uiteindelijk verantwoordelijk is tegenover de Beheersautoriteit voor het beheer van het project. De Partnerschapsovereenkomst formaliseert de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en rechten van de partners, en moet door alle project-/clusterpartners zijn ondertekend. Een kopie van de ondertekende Partnerschapovereenkomst moet door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat ontvangen zijn, voordat de eerste betaling van de EFRO-middelen aan de hoofdpartner kan worden overgemaakt. Het Programma heeft hiervoor een sjabloon opgesteld, waarvan projecten gebruik moeten maken.

 

Ter informatie vindt u hieronder een voorbeeld van beide documenten:

 

 

  Contracten   Projecten     Clusters   
   Partnerschapsovereenkomst   
x x
   Subsidiecontract
x x