Contracten

 

Voor alle goedgekeurde projecten/ clusteren wordt een subsidiecontract gesloten tussen de Beheersautoriteit en de hoofdpartner. Veel van de informatie daarin is standaard en heeft betrekking op de naleving van de programmaregels en de nationale en communautaire regelgeving. Enkele aspecten verd...

Lees verder...

Eerstelijnscontrole

Deze informatie geldt voor zowel de 2 zeeën-projecten als voor de thematische clusters.

Opgelet : elke organisatie die al een goedgekeurde eerstelijnscontroleur heeft in het kader van een goedgekeurd 2-Zeeën project zal een nieuwe goedkeuring voor de eerstelijnscontroleur moeten verkrijgen in het...

Lees verder...

Voortgangsrapport

Het Voortgangsrapport bestaat uit een Activiteitenrapport (met informatie over de bereikte resultaten en outputs van het project/ cluster), en een Financieel Verslag (met informatie over de uitgaven van het project/ cluster). Aan de hand van de informatie in het Voortgangsrapport kunnen de hoofdp...

Lees verder...

Richtlijnen voor monitoring (projectopvolging)

 

Projectmonitoring of –opvolging houdt in dat het management van projecten wordt gecontroleerd en dat de voortgang van het project regelmatig wordt geanalyseerd. Daarom is het essentieel dat het Programma correcte informatie krijgt van projecten en partners. Om beter te begrijpen wat de belangri...

Lees verder...

Afsluiting

Wanneer het project/ cluster het laatste semester van de uitvoering heeft bereikt, zal het project een overzicht van de partnerschapresultaten op het moment van afsluiting moeten voorleggen (zowel wat betreft financiën als op inhoudelijk vlak), inclusief de potentiële duurzaamheid van deze result...

Lees verder...