Who's Who?

De verantwoordelijke autoriteiten voor het INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programma zijn:


Beheersautoriteit (BA)

De Region Nord Pas-de-Calais fungeert als Beheersautoriteit van het Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeën Programma en beheert de uitvoering van het Operationeel Programma.     

Contact :
Région Nord-Pas de Calais
151, Avenue du Président Hoover
F - 59555 LILLE CEDEX
http://www.nordpasdecalais.fr/


Autoriteiten die de deelnemende Lidstaten bij het programma vertegenwoordigen (LS)

 

Engeland: Department for Communities and Local Government (UK)

Contact:
Department for Communities and Local Government,
Eland House, Bressenden Place,
SW1E 5DU, Londen

http://www.communities.gov.uk/

 

Vlaanderen: Agentschap Ondernemen – Afdeling Europa Economie – Vlaamse overheid

Contact:
Koning Albert II-laan 35 bus 12,
1030 Brussel

www.agentschapondernemen.be

 

Nederland: Ministerie van Economische Zaken 

Contact:
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101, 2500 EC Den Haag
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

 

Frankrijk: Region Nord-Pas de Calais 

Contact:
Conseil régional Nord-Pas de Calais
Siège de Région
151, Avenue du Président Hoover
59555 LILLE CEDEX

 

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht is verantwoordelijk voor de opvolging en de strategische sturen van het Programma. Het bestaat uit vertegenwoordigers van elke Lidstaat betrokken in het Programma en wordt gemeenschappelijk voorgezeten door de Beheersautoriteit en de vertegenwoordigers van de Lidstaten.

 

Stuurgroep

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de evaluatie en goedkeuring van project voor financiering alsook voor het goedkeuren van veranderingen in projecten tijdens hun uitvoering. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van elke Lidstaat betrokken in het Programme en wordt gemeenschappelijk voorgezeten door de Beheersautoriteit en de vertegenwoordigers van de Lidstaten.

 

Certificeringsautoriteit (CA)

De Caisse des Dépôts et Consignations handelt als Certificeringsautoriteit binnen het Programma en is verantwoordelijk voor het controleren van projectuitgaven, het maken van vorderingen voor financiering bij de Europese Commissie en het uitvoeren van betalingen aan de projecten.
Contact:
Caisse des Dépôts et Consignations
Département Gestion Sous Mandat
15 Quai Anatole France
75356 Parijs 07 SP – Frankrijk
http://www.caissedesdepots.fr/


Auditautoriteit (AA)

De Auditauthoriteit moet verzekeren dat de systeemcontroles en audits correct en effectief worden uitgevoerd. Voorts dienen ze een jaarlijks controlerapport in bij de Commissie en oordelen ze over de effectiviteit van het beheer en de systeemcontrole.
Contact:
Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles – Fonds structurels
5 Place des Vins de France
75012 PARIS – France


Technische Assistentie

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS)

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat is verantwoordelijk om de Beheersautoriteit bij te staan in de uitvoering van het INTERREG IV A 2 Zeeën Operationeel Programma, namelijk de coördinatie en facilitatie van het Programma, de beoordeling van projecten, opvolging van het Programma en administratie.

Territoriale Facilitatoren

Een netwerk van Territoriale Facilitatoren werd opgezet voor het ganse Programmagebied om projectpromotoren en partners te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun projecten. De Territoriale Facilitatoren worden gecoördineerd, uit operationeel oogpunt, door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat.   


Handige links:

Europa
European Commission - DG Regio
INTERREG IV A France (Channel) – England
INTERREG IV B North West Europe
INTERREG IV B North Sea Region
INTERREG IV C
INTERACT
Europe en France