Clusters: lijst van begunstigden

 

Het volgende document geeft een overzicht van alle organisaties die bij de goedgekeurde clusters zijn betrokken en de subsidiebedragen die zij uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ontvangen.

 

23 clusters werden goedgekeurd door de Programma-autoriteiten op 2 juli, op 26 september, op 30 oktober2013 en op 16 januari 2014.

Verder zijn er 17 clusters ‘fase 2' goedgekeurd, die hun keuzethema verder gaan uitwerken door middel van pilots en onderzoek.