Huidige stand van zaken


Projectoproepen

 

Sinds de lancering van het Programma in april 2008 zijn er 9 projectoproepen geweest, die meer dan 198 projectvoorstellen hebben opgeleverd. De Stuurgroep heeft in 9 vergaderingen tot nu toe 86 projecten goedgekeurd, waarvan 28 onder prioriteit 1, 24 onder prioriteit 2, 27 onder prioriteit 3 en 7 onder de gemeenschappelijke prioriteit. Een overzicht en samenvattingen van de goedgekeurde projecten (1e tot 6e projectoproep) zijn te vinden in het Projectenoverzicht.

 

2 Zeeën Clusterinitiatief

 

Het ‘clusterinitiatief' werd gelanceerd in maart 2013 en vormt de schakel tussen de huidige en de komende Programmaperiode.
Het clusterinitiatief is bedoeld om te komen tot strategische samenwerking tussen goedgekeurde projecten en eventuele competente organisaties van buitenaf. De uiteindelijke bedoeling is om de impact van het Programma voor het 2 Zeeën-gebied zowel te vergroten als te verbreden.

 

Een doorlopende clusteroproep loopt van 16 maart tot en met 15 november 2013, en de Programma-autoriteiten hebben besloten om de thematische clusters voornamelijk toe te spitsen op vier thema's:

- Toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning
- Toegankelijkheid van het gebied
- Sociale inclusie
- Risicobeheersing in het kader van geïntegreerd beheer van kustgebieden.

Het kapitalisatieproces bestrijkt in principe echter alle zestien thema's die in het 2 Zeeën-Programma aan bod zijn gekomen (zie ToR annex).

 

23 clusters werden goedgekeurd door de Programma-autoriteiten.

Om u een goed overzicht van de 23 goedgekeurde clusters te geven, is er een sectie online en kan u via de volgende link vinden: http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/nl


Stand van zaken

 

De meeste prioriteiten en doelstellingen zijn geadresseerd. De projecten omvatten reeds allerlei verschillende partners en bestrijken een groot geografisch gebied.

U kan meer informatie over de uitvoering van het Programma vinden in de Stand van zaken.