Belangrijke documenten

Het Operationeel Programma is het referentiedocument voor het Programma. Het vormt het kader voor de uitvoering van het Programma. Het is opgesteld door de vier lidstaten die deelnemen aan het Programma en geeft een volledige beschrijving van de programmaprioriteiten en thema’s die projecten kunnen behandelen.

 

Het Handboek van het Programma beschrijft de regels en voorwaarden voor de ontvankelijkheid van projecten binnen het Programma en voor het beheer en de uitvoering van goedgekeurde projecten. Net als voor projecten geldt ook voor het Programma dat de regels kunnen veranderen, en soms moeten ze worden aangepast om te zorgen dat projecten goed kunnen worden geïmplementeerd. In de onderstaande documenten staan de laatste wijzigingen die in het  Handboek van het Programma zijn doorgevoerd.

1) 08/01/2010 – Overzicht van aanpassingen

2) 30/06/2010 – Overzicht van aanpassingen 

3) 19/11/2010 – Overzicht van verduidelijkingen

4) 12/07/2011 – Overzicht van verduidelijkingen

5) 04/03/2014 – Overzicht van verduidelijkingen


De volgende EU-verordeningen zijn van toepassing op het Programma:

 

Structuurfondsen:

 

Openbare Aanbestedingen:

 

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen:

 

Staatssteun: