Lijst van begunstigden

 

Het volgende document geeft per projectoproep een overzicht van alle organisaties die bij de goedgekeurde projecten zijn betrokken en de subsidiebedragen die zij uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ontvangen voor hun deelname aan het programma.

 

- Lijst van begunstigden - Oproepen 1 - 9