Programma rapporten


Jaarverslagen over de uitvoering van het Programma:

 

Zoals bepaald in de Verordening 1083/2006 Artikel 67 van de Commissie, moet het 2 Zeeën Programma jaarlijks een verslag voorleggen aan de Europese Commissie over de uitvoering van het Programma.

Het jaarverslag van 2010 bevat eveneens een bijlage omtrent de "Evaluatie van informatie en promotiemaatregelen met het oog op de zichtbaarheid en bekendheid van het Operationeel Programma en de rol van de Gemeenschap hierin".

Deze rapporten hieronder geven inzicht in de uitvoering van het Operationeel Programma van 2 Zeeën.

 

 

Programma-evaluatie:

 

Tijdens de vergadering van 25 november 2010 in Folkestone heeft het Comité van Toezicht besloten om het evaluatieproces voor het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma op te starten. Dit proces omvat drie stappen:

 

  • Stap 1: is een operationeel proces om het Operationeel Programma te herzien ten aanzien van de meest urgente punten, zoals de programma-indicatoren en de financiële opzet van het Programma in verband met eventuele decommittering.

  • Stap 2: is een strategische tussentijdse evaluatie, gebaseerd op de analyse van de prestaties van het Programma en de mogelijkheden voor verbetering in het laatste deel van de programmaperiode.

  • Stap 3: richt zich op de eerste resultaten en verbeterpunten van de huidige programmaperiode met het oog op de volgende programmaperiode (2014-2020).


 

Downloads:

Programme Evaluation Step1&2 (in English only)

Programme Evaluation Step1&2 (in English only)

Programme Evaluation Step 3 (Dec.2012)

Programme Evaluation Step 3 (Dec.2012)