Richtlijnen voor communicatie

Programmarichtlijnen

 

De algemene communicatierichtlijnen van de Europese Commissie zijn te vinden in Europese Verordening 1828/2006. Deel 1 daarvan (Voorlichting en publiciteit) bepaalt het juridische kader voor de wijze waarop 'eindbegunstigden' (d.w.z. alle partners van goedgekeurde projecten) te werk moeten gaan bij de communicatie over hun project.

 

Meer specifieke informatie over de voorschriften van de EU en van het 2 Zeeën Programma is te vinden in het document Communicatierichtlijnen. Daarin wordt uitgelegd hoe u het EU- en programmalogo moet gebruiken en vindt u praktische adviezen voor de communicatie binnen uw samenwerkingsverband en naar buiten toe. 

 

PR-middelen

Er is een aantal PR-middelen beschikbaar:

  1. Logo's: Hieronder kunt u het logo van de Europese Unie en van het 2 Zeeën Programma downloaden. Ze zijn beschikbaar in verschillende formats en groottes. Om projecten te helpen om aan alle voorschriften ten aanzien van logo's en tekst te voldoen, heeft het Programma één afbeelding ontwikkeld waarin beide logo's en alle verplichte tekstelementen zijn gecombineerd. Deze afbeelding is beschikbaar in verschillende formaten en in alle programmatalen.

  2. Kaarten van het programmagebied: een kaart van het 2 Zeeën-gebied en een kaart van het gebied van de Gemeenschappelijke Prioriteit (2 Zeeën- en Kanaalprogramma samen).

 

Hulpmiddelen voor clusters
Iedere goedgekeurde 2 Zeeën-cluster moet ten minste twee eindresultaten opleveren: een clusterevenement en een clusterpublicatie. Deze worden bedacht en uitgewerkt door de partners van de cluster, maar worden allebei gezien als communicatieactiviteiten op programmaniveau, die pas mogen worden gedrukt nadat het GTS daarvoor toestemming heeft gegeven.
Hieronder vindt u de informatiedocumenten en sjablonen die mee inzicht geven in hetgeen er van een cluster wordt verwacht.

 

PR-middel Lage resolutie Hoge resolutie
EU-Vlag x x
Programmalogo x x
Programmalabel x x
Kaart van het 2 Zeeën-programmagebied  x  
Kaart van het gebied van de Gemeenschappelijke Prioriteit x  
Hulpmiddelen voor clusters    
 richtsnoer voor het clusterpublicatie  x  
 sjabloon voor de clusterpublicatie  x  x
 richtsnoer voor de clusterevenement  x  
 sjabloon voor het clusterevenement  x  x