Cluster informatie

Wat is een thematische cluster?

 

Voorwaarde voor een cluster is dat twee of meer goedgekeurde 2 Zeeën-projecten de handen ineenslaan rond een bepaald thema om te kapitaliseren op hun behaalde resultaten.

Een cluster is geen gewoon project en mag ook niet worden gezien als vervolg op een goedgekeurd project. Een cluster ontleent zijn bestaansrecht aan het bundelen van verschillende ervaringen die in het 2 Zeeën-Programma zijn opgedaan.

Een cluster vormt geen voorbereidingsfase voor een volgend project.

Clusters moeten vooral de resultaten van de huidige programmaperiode consolideren, valoriseren en verspreiden.


Partnerschap:

Als minimum geldt echter dat een cluster ten minste moet bestaan uit drie officiële partners die afkomstig zijn uit drie verschillende lidstaten en zijn gevestigd in het programmagebied van 2 Zeeën. Het is een voorwaarde dat ten minste één officiële partner in het Engelse programmagebied is gevestigd. Clusters mogen ook eventuele competente organisaties uit het 2 Zeeën-gebied omvatten.

 

Verplichte Eindresultaten:

In fase 1 zijn twee eindresultaten verplicht: een clusterevenement en een clusterpublicatie.
Deze worden bedacht en uitgewerkt door de partners van de cluster, maar worden gezien als communicatieactiviteiten op Programmaniveau.

 

Meer informatie hierover is te vinden in het FAQ section.

 

Belangrijke documenten


Richtlijnen clusterimplementatie

De richtlijnen clusterimplementatie  wordt gedetailleerd ingegaan op alles wat de (hoofd)partners van clusters moeten weten om hun cluster met succes te implementeren - van de goedkeuring tot de administratieve afsluiting en de laatste uitbetaling: de procedures, de vereiste documenten, de deadlines en de verplichte eindresultaten.

Deze dient geconsulteerd te worden samen met het INTERREG IV A 2 Zeeën Handboek van het Programma waarin alle regels omtrent ontvankelijkheid van kosten gedetailleerd beschreven worden.

 

Het Richtsnoer voor het clusterevenement en het richtsnoer voor de clusterpublicatie helpen u om beter te begrijpen wat er verwacht wordt van deze twee eindresultaten verplicht.

Gelieve hier de sjablonen voor de publicatie en de Programmabrochure aan te treffen. Het sjabloon voor het 2 Seas magazine zal ter beschikking worden gesteld in drie talen en in hoge resolutie.

 

Terms of reference

De Terms of Reference is het sleuteldocument voor de clusteroproep. U vindt er alle informatie over de algemene idee achter de clusters, de vereisten in termen van te ondernemen activiteiten, partnerschap en begroting alsook de modaliteiten voor het indienen.

 

 

GTS Analyse

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor clustervorming rond deze vier thema's:

  • Toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning
  • Risicobeheersing in het kader van integraal kustbeheer
  • Toegankelijkheid van het gebied
  • Sociale inclusie

 

Dit document presenteert de uitkomsten van deze deskresearch om projectpartners te helpen met het opzetten van clusters.
De hier beschreven mogelijkheden voor clustervorming zijn slechts indicatief. Het zijn slechts voorbeelden van hypothetische clusters.