Richtlijnen voor monitoring (projectopvolging)

 

Projectmonitoring of –opvolging houdt in dat het management van projecten wordt gecontroleerd en dat de voortgang van het project regelmatig wordt geanalyseerd. Daarom is het essentieel dat het Programma correcte informatie krijgt van projecten en partners. Om beter te begrijpen wat de belangrijkste regels van de EU zijn, welke daar nog bijkomen op nationaal niveau en welke specifiek zijn voor het 2 Zeeën Programma, vindt u in dit gedeelte een aantal zeer nuttige documenten met alles wat u moet weten over de regels van het 2 Zeeën Programma.

 

1. Het Programmahandboek

 

Het Programmahandboek is een van de basisdocumenten om te gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van uw project. Net als voor projecten geldt ook voor het Programma dat de regels kunnen veranderen, en soms moeten ze worden aangepast om te zorgen dat projecten goed kunnen worden geïmplementeerd. 

 

Het Programmahandboek geeft antwoord op veel vragen van projectpartners. Verder zijn er specifieke richtsnoeren beschikbaar met betrekking tot een aantal complexe technische kwesties, zoals nationale regels, niet-subsidiabele kosten, bijdragen in natura, personeelskosten, gedeelde kosten, openbare aanbestedingen en staatssteun.

 

2. Handleiding Eerstelijnscontrole

 

De Handboek Eerstelijnscontrole  is een hulpmiddel om Eerstelijnscontroleurs bij te staan tijdens hun controle van de uitgaven gedeclareerd door de begunstigden. Deze dient geconsulteerd te worden samen met het INTERREG IV A 2 Zeeën Handboek van het Programma waarin alle regels omtrent ontvankelijkheid van kosten gedetailleerd beschreven worden.