Belangrijke info

Programma

 

Het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden van 4 lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), Engeland (ZW, ZO, O), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kustgebied).

 

Het Operationeel Programma van 2 Zeeën is in september 2008 door de Europese Commissie goedgekeurd en heeft een EFRO-budget van 167 miljoen euro voor de periode 2007-2013. Het Programma heeft drie thematische prioriteiten en een gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma.

 

Prioriteit 1: Het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied

Prioriteit 2: Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen

Prioriteit 3: Verbetering van de leefkwaliteit 

Prioriteit 4: Gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma

 

Projecten

 

Het Programma ondersteunt twee soorten samenwerkingsprojecten:

reguliere grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die deelnemers uit verschillende landen in het programmagebied bijeenbrengen om samen grensoverschrijdende kwesties aan te pakken en op te lossen conform de doelstellingen van de programmaprioriteiten;

strategische projecten die door de programma-autoriteiten zijn goedgekeurd en als zodanig zijn aangemerkt en die essentieel worden geacht voor het bereiken van de doelstellingen van het programma.

 

Kapitalisatieproces

 

Het 2 Zeeën Programma startte in 2012 met een kapitalisatieproces dat als doelstelling heeft zowel het Programma, de projecten en de behaalde resultaten te valoriseren voor de huidige Programmaperiode, als de toekomst voor te bereiden.

 

Dit proces bestaat uit drie pijlers:
Thematische pijler: Kapitaliseren van projectresultaten vanuit een grensoverschrijdend thematisch oogpunt
Territoriale pijler: Kapitaliseren van de benefits gelinkt aan een deelname in het Programma
Ongoing evalatie: Evalueren van de eerste resultaten en de getrokken conclusies als input voor de volgende Programmaperiode: Programma, project, organisatie en management.

 

Ter invulling van de thematische kapitalisatie zullen er thematische clusters worden opgezet.