Eerstelijnscontrole

Deze informatie geldt voor zowel de 2 zeeën-projecten als voor de thematische clusters.

Opgelet : elke organisatie die al een goedgekeurde eerstelijnscontroleur heeft in het kader van een goedgekeurd 2-Zeeën project zal een nieuwe goedkeuring voor de eerstelijnscontroleur moeten verkrijgen in het kader van een 2 Zeeën-cluster, zelfs als de organisatie dezelfde eerstelijnscontroleur voorstelt.

 

Binnen het Programma wordt gewerkt met twee verschillende systemen voor eerstelijnscontrole:

  • een gecentraliseerd systeem in Vlaanderen

  • een gedecentraliseerd systeem in de drie andere lidstaten van het programmagebied: Frankrijk, Engeland en Nederland.

Meer informatie over de eerstelijnscontrole kunt u vinden in de Programmarichtlijnen voor eerstelijnscontrole. De procedures om een eerstelijnscontroleur in te huren en door de Centrale Goedkeuringsinstantie te laten goedkeuren, zijn afhankelijk van de lidstaat waar de partner is gevestigd:

 

U bent gevestigd in Vlaanderen:

Raadpleeg de beschrijving van het systeem voor eerstelijnscontrole (gecentraliseerd). Omdat Vlaanderen heeft gekozen voor een gecentraliseerd systeem, is het niet nodig een eerstelijnscontroleur te benoemen.

In het kader van de eerstelijnscontrole moeten alle projectpartners in Vlaanderen hun voortgangsrapport indienen bij de provincie West-Vlaanderen om hun uitgaven te laten valideren. Voor de contactgegevens van de controle-eenheid van de provincie West-Vlaanderen, zie het volgende document.

 

U bent gevestigd in Engeland of in Nederland:

Raadpleeg de beschrijving van het systeem voor eerstelijnscontrole in Engeland of in Nederland.

U dient een interne of externe eerstelijnscontroleur voor te dragen bij uw nationale Centrale Goedkeuringsinstantie door het invullen van de Checklist met criteria voor goedkeuring van een eerstelijnscontroleur. Voor de contactgegevens van uw nationale Centrale Goedkeuringsinstantie, zie het volgende document.

In het kader van de eerstelijnscontrole moeten alle projectpartners in Engeland en Nederland hun voortgangsrapport indienen bij de goedgekeurde eerstelijnscontroleur om hun uitgaven te laten valideren. 

 

U bent gevestigd in Frankrijk:

Raadpleeg de beschrijving van het systeem voor eerstelijnscontrole in Frankrijk.


Frankrijk heeft specifieke richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkeld voor Franse projectpartners. Zij moeten de volgende documenten raadplegen en invullen alvorens een interne of externe eerstelijnscontroleur bij hun nationale Centrale Goedkeuringsinstantie voor te dragen. Voor de contactgegevens van uw nationale Centrale Goedkeuringsinstantie, zie het volgende document.

In het kader van de eerstelijnscontrole moeten alle projectpartners in Frankrijk hun voortgangsrapport indienen bij de goedgekeurde eerstelijnscontroleur om hun uitgaven te laten valideren.