Belangrijke info

Programma

 

Het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden van 4 lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), Engeland (ZW, ZO, O), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kustgebied).

 

Het Operationeel Programma van 2 Zeeën is in septemb...

Lees verder...

Huidige stand van zaken


Projectoproepen

 

Sinds de lancering van het Programma in april 2008 zijn er 9 projectoproepen geweest, die meer dan 198 projectvoorstellen hebben opgeleverd. De Stuurgroep heeft in 9 vergaderingen tot nu toe 86 projecten goedgekeurd, waarvan 28 onder prioriteit 1, 24 onder prioriteit 2, 27 onde...

Lees verder...

Programma rapporten


Jaarverslagen over de uitvoering van het Programma:

 

Zoals bepaald in de Verordening 1083/2006 Artikel 67 van de Commissie, moet het 2 Zeeën Programma jaarlijks een verslag voorleggen aan de Europese Commissie over de uitvoering van het Programma.

Het jaarverslag van 2010 bevat eveneens een bij...

Lees verder...

Belangrijke documenten

Het Operationeel Programma is het referentiedocument voor het Programma. Het vormt het kader voor de uitvoering van het Programma. Het is opgesteld door de vier lidstaten die deelnemen aan het Programma en geeft een volledige beschrijving van de programmaprioriteiten en thema’s die projecten kunn...

Lees verder...