2de Projectoproep– 33 Conceptnota ingediend

08.01.2016

Het Interreg 2 Zeeënprogramma opende Stap 1 van de 2de Projectoproep op 9 november 2015 en sloot deze terug op 4 januari 2016. Aanvragers konden voor deze oproep voorstellen indienen binnen alle Specifieke Doelstellingen.

 

33 nieuwe Conceptnota werden door het Electronic Exchange Platform geregistreerd. Hieronder vindt u de verdeling van Conceptnota per Prioritaire As en per Specifieke Doelstelling.

 

Prioritaire As Specifieke Doelstelling Aantal Conceptnota
As 1 - Technologische
en sociale innovatie
  
S.D 1.1 5
S.D 1.2 3
S.D 1.3 11
As 2 - Koolstofarme
technologieën
S.D 2.1 5
As 3 - Aanpassing
aan klimaatverandering
S.D 3.1 7
As 4 - Hulpbronnenefficiënte
economie
 
S.D 4.1 1
S.D 4.2 1
Totaal 33

 

Het Programma ontving ook 7 Aanvraagformulieren nadat deze werden terugverwezen omwille van operationele tekortkomingen door het Toezichtcomité van november 2015.