Eerste Interreg 2 Zeeën 2014 – 2020 projecten goedgekeurd

12.11.2015

Vorige week heeft het Toezichtcomité in Gent de eerste twee projecten van het Interreg 2 Zeeën 2014 - 2020 Programma goedgekeurd. De toegewezen EFRO cofinanciering bedraagt 1 851 379, 92 EUR voor SSEnt en 2 513 877.36 EUR voor DOC2C's. Beide projecten werden goedgekeurd onder Prioritaire As 1 - Technologische en sociale innovatie.

 

SSEnt verzamelt partners uit Engeland, België-Vlaanderen en Nederland. Het project beoogt een sterkere capaciteit bij sociale ondernemingen om duurzame en effectieve innovaties te ontwikkelen en uit te voeren.

 

De hoofddoelstelling van DOC2C's is om nieuwe ecologische technologieën te ontwikkelen voor een efficiënte en duurzame productie van drinkwater in kustzones, als oplossing voor de stijgende concentratie van Opgeloste Organische Koolstof (Dissolved Organic Carbon - DOC) in het 2 Zeeëngebied. Aan het project nemen partners deel uit alle Lidstaten van het Programma.