Care-Lands: Koolstofreductie vanuit natuurgebieden (September 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

In Europa en in de landen van het 2 Zeeëngebied hangt koolstofreductie nauw samen met klimaat- en energiebeleid. Hoewel de exacte cijfers van elkaar verschillen, is het beleid op hoofdlijnen vergelijkbaar. De mogelijkheden om de CO2-emissie door middel van natuur- en landschapsbeheer te reduceren zijn blijkbaar nog niet duidelijk. Het CaRe-lands project identificeerde mogelijkheden voor koolstofreductie in deze gebieden.