Aanvraagdossier

Uw aanvraag moet uiterlijk bij het GTS binnen zijn op de sluitingsdatum van de oproep om 12.00 uur‘s middags, in zowel een originele, ondertekende versie op papier als een elektronische versie. Uw aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

Aanvraagformulier:

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld in alle officiële talen van het samenwerkingsverband. Dit aanvraagformulier vormt de basis voor de beoordeling van uw project door de Stuurgroep.

Afhankelijk van het aantal partners zijn er verschillende aanvraagformulieren:

Maximumaantal partners: 05 | 10 | 20 | 30

 

Bijbehorende documenten:

Intentieverklaring

De intentieverklaring is de formele toezegging dat een organisatie deelneemt aan het project. Dit sjabloon moet door iedere partner worden ingevuld en ondertekend en moet samen met het aanvraagformulier bij het Secretariaat worden ingediend.

Formulier voor de-minimis-steun (voor projectpartners die een aanvraag indienen op grond van de de-minimis-regel)

Als een projectpartner een activiteit van economische aard uitvoert en goederen en diensten aanbiedt in (feitelijke of mogelijke) concurrentie met andere marktpartijen, moet deze een 'Formulier voor de-minimis-steun' meesturen met het aanvraagformulier.

 

Programmarichtlijnen:

Handboek van het Programma

Verplichte lectuur voor zowel projectaanvragers als goedgekeurde projecten. Bevat alle informatie over de regels en procedures van het Programma.

 

Eerdere projectoproepen

Hieronder vindt u de aanvraagdossiers met betrekking tot de eerdere projectoproepen.

  • 9e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in.excel)
  • 8e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in.excel)

  • 7e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in.pdf)

  • 6e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in.pdf)

  • 5e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in pdf)

  • 4e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in pdf)

  • 3e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in pdf)

  • 2e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in pdf)

  • 1e projectoproep: Document (Zip-bestand met alle documenten in pdf)