Aanvraagdossier

Uw aanvraag moet uiterlijk bij het GTS binnen zijn op de sluitingsdatum van de oproep om 12.00 uur‘s middags, in zowel een originele, ondertekende versie op papier als een elektronische versie. Uw aanvraagdossier bestaat uit de volgende documenten:

 

Terms of reference

De Terms of Reference is het sleuteldocument voor de clusteroproep. U vindt er alle informatie over de algemene idee achter de clusters, hun samenstelling en hoofdbestanddelen, alsook de modaliteiten voor het indienen.

 

Richtsnoer voor het clusterevenement

Dit document helpt u om beter te begrijpen wat er verwacht wordt van het clusterevenement, een verplicht resultaat van de cluster.

 

Richtsnoer voor de clusterpublicatie

Dit document helpt u om beter te begrijpen wat er verwacht wordt van de clusterpublicatie, een verplicht resultaat van de cluster.

Gelieve hier het sjabloon voor het 2 Seas Magazine aan te treffen. De eerste edities zullen worden geproduceerd door de goedgekeurde clusters in het kader van het 2 Zeeën Programma. Het sjabloon zal ter beschikking worden gesteld aan de Hoofdpartners van de clusters, in drie talen en in een formaat geschikt voor printers.

 

Aanvraagformulier:

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld in het Engels. Het tabblad "summaries_FR_NL" moet ingevuld worden in de talen die van toepassing zijn binnen het samenwerkingsverband. Dit aanvraagformulier vormt de basis voor de beoordeling van uw cluster door de Capitalisation Working Group.

Afhankelijk van het aantal partners zijn er verschillende aanvraagformulieren:

Maximumaantal partners: 05 | 10 | 20 | 30

 

Bijbehorende documenten:

Intentieverklaring

De intentieverklaring is de formele toezegging dat een organisatie deelneemt aan de cluster. Dit sjabloon moet door iedere officiële partner worden ingevuld en ondertekend en moet samen met het aanvraagformulier bij het Secretariaat worden ingediend.

Verklaring voor geassocieerde partners

De verklaring voor geassocieerde partners is de formele toezegging dat een organisatie deelneemt aan de cluster. Dit sjabloon moet door iedere geassocieerde partner worden ingevuld en ondertekend en moet samen met het aanvraagformulier bij het Secretariaat worden ingediend.

Formulier voor de-minimis-steun (voor projectpartners die een aanvraag indienen op grond van de de-minimis-regel)

Als een projectpartner een activiteit van economische aard uitvoert en goederen en diensten aanbiedt in (feitelijke of mogelijke) concurrentie met andere marktpartijen, moet deze een 'Formulier voor de-minimis-steun' meesturen met het aanvraagformulier.

 

Programmarichtlijnen:

Handboek van het Programma

Verplichte lectuur voor zowel clusterectaanvragers als goedgekeurde clusters. Bevat alle informatie over de te volgen regels en procedures van het Programma.

 

Wettelijk kader:

U vindt hier de verzameling van de belangrijkste wetgevende documenten gerelateerd aan de structuurfondsen, openbare aanbesteding, KMB/KMO's en de de-minimis-regelgeving.