Speciale editie over programma evaluatie

Deze nieuwsbrief is de eerste in de rij van een aantal speciale edities die één thema uit het 2 Zeeën Programma belichten.

Dit nummer is helemaal gewijd aan de recent uitgevoerde programma evaluatie.

We informeren u over de eerste vaststellingen en belangrijkste conclusies uit de samenvattende rapporten. Deze aanbevelingen zijn belangrijke bouwstenen voor het toekomstig INTERREG V A 2 Zeeën Programma.

 

 

Speciale Editie - Programma evaluatie-Feb.2013