YES! Youth Empowered By Skills (Oktober 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

Het Yes! cluster houdt verband  met grens overschrijdende samenwerking, het aanmoedigen van mobiele werkgelegenheid en sociale inlijving, kortom het "empoweren" (versterken) van de Europese jeugd.

"Empowerment is een staat die is  bereikt als individuen en gemeenschappen de noodzakelijke mogelijkheden bezitten om bedreigingen van hun menselijke, milieu- en  sociale rechten te beëindigen, verlichten of aan te passen, als ze in staat zijn deze opties vrijelijk uit te   oefenen en daaraan actief deel te nemen." (O'Brien et al., 2008: 6).

Op het meest elementaire niveau gaat Empowerment over het bereiken van de kracht om keuzes te kunnen maken. In dit geval hebben we te maken met dit concept m.b.t.  de jeugd. We   oeten ons eerst realiseren dat dit veronderstelt en erkent  dat er hier sprake is van een gebrek aan of ongelijkheid inzake deze kracht of capaciteit.

In die zin heeft Empowerment in wezen betrekking op de mensenrechten  (Jouve, 2009). Empowerment als relationeel concept reflecteert het feit dat sommige individuen of sociale groepen die hierin achtergesteld, of uitermate beperkt zijn, hetgeen zij tot nog toe misten alsnog zouden kunnen of moeten bereiken want alleen vanwege dit voorafgaande gebrek aan macht is Empowerment mogelijk of noodzakelijk.