Naar duurzame en smaakvolle voeding in Europa (Januari 2015)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

De projecten Fish and Chips, meCagrO2, 2 Seas Trade en Swap Now hebben alle een verschillend doel, maar een gemeenschappelijk thema: smaak en duurzaamheid. Door samenwerkingsverbanden en informatie- uitwisseling te creëren, en in navolging van het thematische clusterinitiatief INTERREG IVA 2 Seas, kan TASTE 2 Seas extra waarde toevoegen aan de afzonderlijke onderzoeksresultaten, en de smaak, duurzaamheid en algemene ervaring van voedsel verbeteren.

 

De kernthema's zijn:

Processen innoveren - Duurzamere productiemethoden ontwikkelen om de voedsel- en voedingsveiligheid en -zekerheid te waarborgen, en tegelijk zorgen voor versere, gezondere en lekkerdere producten.

Lokale economie ondersteunen - Consumenten toegang geven tot lokale producten. Zo worden minder broeikasgassen geproduceerd, wat de ecologische voetafdruk ten goede komt. Lokaal produceren is ook belangrijk om een streekmerk te creëren.

Voedselverspilling reduceren - Innovatieve manieren zoeken om om te gaan met voedselverspilling en bijproducten. Voedselverspilling op een intelligentere manier benaderen levert een aanzienlijk voordeel op voor het milieu.

Consumenten inlichten en bewustmaken - Alternatieve onderwijsmodellen gebruiken om mensen bewuster te maken van voeding en voedingsgerelateerde thema's