SU-PORTS: Duurzame havens (November 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Havens vormen binnen de stedelijke omgeving een plek waar alles samenkomt. De haven stimuleert de economie en de werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het een belangrijke openbare ruimte uit het verleden, in
het heden en voor de toekomst. De haven staat dicht bij de gemeenschap en ligt haar na aan het hart. Bovendien speelt de haven een belangrijke ecologische rol. De zuiverheid van het water zorgt voor een habitat voor vis en een voedselbron voor vogels, en vers water wordt zowel gebruikt voor landbouw als voor drinkwater. Het water en de havens hebben echter vaak te kampen met verontreinigde afzetting. De havens werden in het verleden extensief gebruikt voor opslag en transport en boden plaats aan veel industrie en handelsondernemingen. In sommige gebieden is het noodzakelijk een nieuwe toekomst voor de haven te vinden, met nieuwe doelstellingen die op hun beurt consequenties met zich mee kunnen brengen voor mensen, natuur en economie. Het evenwicht nu en in de toekomst is essentieel voor de transformatie van havengebieden.

 

Dit is precies waarom havens een duurzame benadering zouden moeten overwegen. De balans tussen economie, ecologie en welzijn van de mens moet voortdurend worden gezocht. Dit is de essentie van een duurzaam beleid.