SE-FINS: De omgeving beschermen tegen invasieve uitheemse soorten (December 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

Invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn soorten die buiten hun natuurlijk areaal gebracht zijn, gewoonlijk door menselijk toedoen, en schade aan het milieu of de economie veroorzaken. Op globaal niveau wordt van IUS aangenomen dat ze een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit zijn - na vernietiging van habitat. Hun economische impact is ook aanzienlijk. In een recent onderzoek door het Europees Milieuagentschap (EMA) is geschat dat IUS Europa elk jaar ongeveer 12 miljard euro kosten. Ondanks de hevige schade die deze soorten veroorzaken, zijn er maar weinig gecoördineerde inspanningen om hun impact en verspreiding te verminderen in Europa.

Sinds dan heeft het partnerschap een aantal constructieve workshops en vergaderingen gehouden met betrekking tot IUS. Het was duidelijk dat de projecten elkaar in grote mate overlapten, hoewel ze zich elk bezig hielden met verschillende soorten in verschillende habitats. Er kwamen een aantal hoofdthema's bovendrijven, die volgens het partnerschap verder werk vereisen, opdat de EU-lidstaten voldoen aan de nieuwe vereisten van de komende Europese verordening betreffende invasieve uitheemse soorten:
     1) Kennisoverdracht, training en advies
     2) Gegevens en inventarissen
     3) Risicobeheer en impactbeoordeling
     4) Burgerwetenschap en bewustmaking

Deze publicatie gebruikt deze hoofdthema's als hoofdstukken, waarbij de activiteiten die uitgevoerd worden door RINSE, MEMO en Invexo binnen deze gebieden gedetailleerder aan bod komen.