SAFE-ICE onderzoek, innovatie en bedrijvenondersteuning in een koolstofarme economie (Mei 2014)

U kunt  deze publicatie hier downloaden

De SAFE-ICE Cluster bundelt de resultaten en lessen die de Interreg-projecten (Sisco, Ace, Fusion, Ecomind - Inspirers of Carbon Efficiency) hebben opgeleverd en ontwikkelt een gemeenschappelijke invulling en betekenis van het begrip ‘koolstofarme economie'.
SAFE-ICE identificeert wat nodig is om binnen de 2 Zeeën-regio en vanuit een economisch perspectief een verschuiving naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie te realiseren.

 

In deze publicatie worden de resultaten voorgesteld van de eerste fase van de SAFE-ICE -cluster.

 

‘Best practices' tonen aan hoe de uitstoot van koolstof op het niveau van individuele ondernemingen en gebouwen en op het niveau van B2B en bedrijvenparken kan verminderd worden.

Initiatieven uit verschillende landen die de vraag- en aanbodketen van een koolstofarme economie ondersteunen worden met elkaar vergeleken.