PRIME-C: Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast (September 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

PRiME-C, dat staat voor Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast, is een cluster van negen projecten en partners, en omvat meer dan zes jaar praktijkervaring, om de huidige ‘best practices' in risicobeheer en betrokkenheid van de kustgebieden vast te leggen in het 2 Zeeëngebied.

 

Door het verbinden van een divers netwerk van experts, projecten en disciplines in heel Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) hebben de partners binnen PRiME-C drie kernprincipes opgesteld die van vitaal belang zijn voor een holistisch, grensoverschrijdend risicobeheer van de kustgebieden:
• Verwerven een grondig begrip van de milieurisico's;
• Proactief plannen bij het aanpassen aan verandering; en
• Lokaal eigenaarschap van risico aanmoedigen door participatieve betrokkenheid van gemeenschappen en overige stakeholders.

 

De partners hebben ook gemerkt dat er hiaten zijn in hoe informatie over risicobeheer van de kustgebieden wordt gedeeld in de regio, met name in hoe data van verschillende disciplines gefragmenteerd zijn en verspreid worden afhankelijk van de lidstaat. Deze publicatie brengt de kennis van de clusterpartners samen en bouwt verder op de kennisverwerving van hun INTERREG-projecten.

Deze publicatie bevordert grensoverschrijdende ‘best practice'- technieken, -methodes en -middelen voor het ontwerp en de implementatie van riscobeheerprogramma's voor de kustgebieden, en voor het actief betrekken van de stakeholders in deze processen. In deze publicatie staan voorbeelden zoals multidimensionale kaders voor het herkennen van risico's, strategieën voor planningen die door de gemeenschap worden aangestuurd en systemen voor het gebruik van historische gegevens en het inzetten van lokale mensen om verandering te monitoren. Er is een schat aan bronnen en bewijs  beschikbaar voor huidige en toekomstige kustbeheerders in het 2 Zeeëngebied vanuit INTERREGprojecten en clusters die helpen bij het lanceren van toekomstige initiatieven.