Publicaties

Bent u vooral geïnteresseerd in het 2 Zëeen Programma en de goedgekeurde projecten?

Biz4age: zakelijke kansen voor gezond ouder worden (Februari 2015)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

De Biz4age-cluster heeft samengewerkt om een van de belangrijkste onderzoeks- en innovatievraagstukken van onze generatie aan te pakken:

het versterken van de economische ontwikkeling, terwijl de kwaliteit van leven van uderen verbeterd wordt.

 

Door zi...

Lees verder...

Naar duurzame en smaakvolle voeding in Europa (Januari 2015)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

De projecten Fish and Chips, meCagrO2, 2 Seas Trade en Swap Now hebben alle een verschillend doel, maar een gemeenschappelijk thema: smaak en duurzaamheid. Door samenwerkingsverbanden en informatie- uitwisseling te creëren, en in navolging van het themat...

Lees verder...

Ecomobiliteit: nieuwe opstap naar verandering (December 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

De publicatie «Ecomobiliteit: niew opstap naar verandering» geeft een algemeen beeld en heeft tot doel het werk van de cluster met de actuele mobiliteitssituatie in het 2 Zeeën-gebied te verbinden en de uitdaging voor het overheidsbeleid door effectivitei...

Lees verder...

MIRG en UAV - een perfect team (December 2014)

BERISUAS: BEtter Response and Improved Safety through Unmanned Aircraft Systems


Klik hier om het magazine te downloaden.

 

Drones vormen een relatief nieuw fenomeen.

Het project 3i stimuleert het gebruik van onbemande vliegtuigen, UAV's, in een maritieme omgeving. De projectpartners hebben een...

Lees verder...

SE-FINS: De omgeving beschermen tegen invasieve uitheemse soorten (December 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

Invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn soorten die buiten hun natuurlijk areaal gebracht zijn, gewoonlijk door menselijk toedoen, en schade aan het milieu of de economie veroorzaken. Op globaal niveau wordt van IUS aangenomen dat ze een van de belangrijk...

Lees verder...

I-Mosyde: Naar een evolutie of revolutie in “MOdern SYstem DEsign”? (November 2014)

U kan dit magazine hier downloaden.

De wereldwijde competitiviteit van onze industriële economie zal sterk steunen op slimme groei richting een toenemende digitale en duurzame maatschappij.
Als we onze maatschappij willen begeleiden bij de sociologische evoluties van vandaag, zal dat steunen op e-...

Lees verder...

MHS: Maritime Heritage Skills (November 2014)

U kan dit magazine hier downloaden.

In deze publicatie rapporteren de "INTERREG IVa-cluster Maritime Heritage Skills" partners, over de bereikte voortgang in de kapitalisatie en valorisatie van de resultaten uit voorgaande projecten. Door een methode te ontwikkelen om kennis en ervaring te delen...

Lees verder...

STEPS:Zachte Vaardigheden | Opleiding | Empowerment | Vooruitgang & Duurzaamheid (November 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

STEPS (Soft Skills Training Enabling Progression and Sustainability) werd ontwikkeld als antwoord op het INTERREG IVA 2 Zeeëninitiatief rond Thematische Clusters. De basisgedachte achter dit initiatief is het samenbrengen van de ervaringen en expertise va...

Lees verder...

PAC2: Kleine en middelgrote havens als hubs van slimme groei en duurzame connectiviteit (November 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

Wat zijn nu kleine en middelgrote ondernemende havens (KMO-havens)? Waarom zijn ze belangrijk? Wat is hun toekomst? Vragen waarop geen sluitend antwoord kan worden gegeven. Waarom? Omdat, net zoals in een film of roman, de ‘kleinere' personages vaak als ...

Lees verder...

CREA-Zone, creativiteit stimuleert sectoroverschrijdende innovatie (November 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Welke elementen kunnen bijdragen aan een productief, creatief en innovatief klimaat dat de duurzame economische groei van onze regio's en steden stimuleert?

 

De clusterpartners hebben gekozen voor een drieledige aanpak om deze vraag te beantwoorden:

1. Z...

Lees verder...

SU-PORTS: Duurzame havens (November 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Havens vormen binnen de stedelijke omgeving een plek waar alles samenkomt. De haven stimuleert de economie en de werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het een belangrijke openbare ruimte uit het verleden, in
het heden en voor de toekomst. De haven staat dicht ...

Lees verder...

EDECT: Mindervaliden en verzorgers zelfbeschikking geven dankzij (October 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

EDECT: Mindervaliden en verzorgers zelfbeschikking geven dankzij EDECT (Ethical development and Care provision of assistive Technology).

 

Eén miljard mensen ter wereld heeft een zekere vorm van handicap. Volgens het European Disability Forum zijn er in de...

Lees verder...

YES! Youth Empowered By Skills (Oktober 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

Het Yes! cluster houdt verband  met grens overschrijdende samenwerking, het aanmoedigen van mobiele werkgelegenheid en sociale inlijving, kortom het "empoweren" (versterken) van de Europese jeugd.

"Empowerment is een staat die is  bereikt als individuen en...

Lees verder...

SNAP: Safer Neighbourhoods Approach ( Oktober 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

In 2010 schatte het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) dat in Europa 1 miljoen mensen in de hulpverlening voor drugsproblemen zaten. In hun jaarverslag over Europa erkenden ze de waarde van behandelingen, maar ze zagen ook h...

Lees verder...

PRIME-C: Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast (September 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

PRiME-C, dat staat voor Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast, is een cluster van negen projecten en partners, en omvat meer dan zes jaar praktijkervaring, om de huidige ‘best practices' in risicobeheer en betrokkenheid van de kustge...

Lees verder...

Proximity: Why travel further? (September 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Toerisme is een belangrijke economische sector voor het 2 Zeeën-gebied.

Door inwoners van het 2 Zeeën-gebied aan te moedigen om hun vakantie dichterbij huis door te brengen, hopen we de bestedingen van de bezoekers en het economische voordeel in de regio t...

Lees verder...

Care-Lands: Koolstofreductie vanuit natuurgebieden (September 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

In Europa en in de landen van het 2 Zeeëngebied hangt koolstofreductie nauw samen met klimaat- en energiebeleid. Hoewel de exacte cijfers van elkaar verschillen, is het beleid op hoofdlijnen vergelijkbaar. De mogelijkheden om de CO2-emissie door middel va...

Lees verder...

ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care ‘Creating inclusion’ (Augustus 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

Op lange termijn hoopt het cluster sociale isolatie te beperken door een methodiek te ontwikkelen waarin de sociaal geïsoleerde mensen met creatieve sessies de kloof tussen henzelf en de maatschappij kleiner weten te maken. We stellen ons tot doel de eman...

Lees verder...

TOURFISH: Voedsel, visserij en toerisme (Augustus 2014)

TOURFISH: Voedsel,visserij en toerisme: nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling

 

Hoe kunnen agrovoeding, visserij en toerisme samenwerken om nieuwe kansen te scheppen voor duurzame ontwikkeling langs de kust, in onze steden en op het platteland?

Deze publicatie richt zich op de vraag hoe agrovo...

Lees verder...

DIGISOL: Digitale toepassingen, kansen voor groei (Juli 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden.

 

De hoofddoelen van het DigiSol cluster zijn de versteviging en verspreiding van de resultaten van de 2 Zeeënprojecten, VIVID, SHIVA, 3i en 2 Seas Trade, het doen van een survey naar best practises op het gebied van digitale toepassingen en het gebruik v...

Lees verder...

AMPTEC: Geavanceerde materialen en Farmaceutische Technologieën (Juni 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Momenteel herbergt het 2 Zeeën-gebied internationaal erkende onderzoekers op het vlak van materiaalwetenschappen, farmaceutische technologieën en medische hulpmiddelen die bereid zijn om samen innovatieve projecten uit te voeren door de krachten te bundel...

Lees verder...

SAFE-ICE onderzoek, innovatie en bedrijvenondersteuning in een koolstofarme economie (Mei 2014)

U kunt  deze publicatie hier downloaden

De SAFE-ICE Cluster bundelt de resultaten en lessen die de Interreg-projecten (Sisco, Ace, Fusion, Ecomind - Inspirers of Carbon Efficiency) hebben opgeleverd en ontwikkelt een gemeenschappelijke invulling en betekenis van het begrip ‘koolstofarme economie'...

Lees verder...