MHS: Maritime Heritage Skills (November 2014)

U kan dit magazine hier downloaden.

In deze publicatie rapporteren de "INTERREG IVa-cluster Maritime Heritage Skills" partners, over de bereikte voortgang in de kapitalisatie en valorisatie van de resultaten uit voorgaande projecten. Door een methode te ontwikkelen om kennis en ervaring te delen en te certifi ceren, zijn zij er in geslaagd de vastgestelde Traditionele Maritieme Vaardigheden (Traditional Maritime Skills, TMS) bruikbaar te maken voor educatieve doeleinden in de nabije toekomst. Door een inventarisatie te maken van de positie van het maritiem erfgoed in de moderne samenleving, hebben zij een inschatting kunnen maken van de economische waarde die ‘wat eens was' kan hebben voor de toekomst. Hoe zij geschiedenis actueel kunnen houden, kansen kunnen herkennen wanneer ze zich voordoen en het publiek kunnen enthousiasmeren voor hun doel. Om Maritime Heritage Skills in een heel nieuwe context te plaatsen, stellen zij verder onderzoek voor naar de voors en tegens van het conserveren van maritiem erfgoed voor toekomstige generaties. Dit alles is onderwerp geweest van internationale conferenties, waarvan de resultaten verwerkt zijn in de feedback op en conclusies uit dit rapport.