I-Mosyde: Naar een evolutie of revolutie in “MOdern SYstem DEsign”? (November 2014)

U kan dit magazine hier downloaden.

De wereldwijde competitiviteit van onze industriële economie zal sterk steunen op slimme groei richting een toenemende digitale en duurzame maatschappij.
Als we onze maatschappij willen begeleiden bij de sociologische evoluties van vandaag, zal dat steunen op e-Health, assistieve technologie, e-learning, telewerk, ... maar ook op een toenemende technologische en digitale maatschappij.

 

Het sleutelwoord voor nieuwe jobs, wereldwijde competitiviteit en hogere tewerkstelling is ‘slim': slimme bedrijven, slimme gezondheid, slimme mobiliteit, ... De technologieën die ons ‘slim' kunnen maken zijn vooral elektronische toestellen - die allen met elkaar communiceren (het ‘Internet of Things') - en nieuwe algoritmen die alle verzamelde gegevens gebruiken om geoptimaliseerde productie (snel, groen en op maat van de klant), geoptimaliseerde gezondheid (preventieve
monitoring en assistieve technologie) en geoptimaliseerde mobiliteit (groen, verkeersbegeleiding en geautomatiseerd rijden) te creëren. Al deze technologieën vergen enorm veel opleidingen, waaronder hands-on sessies, in combinatie met e-learning en pilootinstallaties.

 

De publicatie bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel bespreekt de verwezenlijkingen van de verschillende clusterprojecten en de link met het EU2020-programma. Het tweede deel kijkt vooruit naar de aankomende vierde industriële revolutie, ‘Industrie 4.0', en het (Industriële) ‘Internet of Things' dat hiermee gepaard gaat. In dit deel worden ook enkele sleuteltechnologieën beschreven. Het derde deel richt zich op deze sleuteltechnologieën en hoe ze in de  verschillende projecten reeds gebruikt werden.