EDECT: Mindervaliden en verzorgers zelfbeschikking geven dankzij (October 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

EDECT: Mindervaliden en verzorgers zelfbeschikking geven dankzij EDECT (Ethical development and Care provision of assistive Technology).

 

Eén miljard mensen ter wereld heeft een zekere vorm van handicap. Volgens het European Disability Forum zijn er in de Europese Unie 80 miljoen mindervaliden, wat meer dan 15% van de bevolking is. In Nederland zijn er bijvoorbeeld 1,8 miljoen mindervaliden, terwijl er in Frankrijk 9,6 miljoen zijn en in het VK zijn er 10,7 miljoen. Het aantal personen dat hulpverlenende technologieën gebruikt ligt veel lager, maar is nog steeds indrukwekkend, met 800.000 in Nederland en 5,4 miljoen in Frankrijk bijvoorbeeld.


Hulpverlenende technologie kan één van de antwoorden zijn op al deze vragen. Hulpverlenende technologie kan gedefinieerd worden als elke dienst of apparaat dat speciaal ontwikkeld werd met het doel om de mindervalide en oudere te helpen om hun afhankelijkheid te behouden. Het niveau van die technologie kan gaan van wandelstokken tot gesofisticeerde elektronische hersencomputerinterfaces. Twee belangrijke toepassingen van hulpverlenende technologie zijn apparaten die gebruikers in staat stellen om te communiceren hoewel ze zelf niet meer kunnen praten of een computer kunnen bedienen, en elektrisch aangedreven rolstoelen om onafhankelijke mobiliteit te bieden.


Rekening houdend met dit feit moeten we - naast het praktische denkwerk - ook steeds meer ethisch gaan nadenken. Een reflectie die ons helpt om technologie te zien als fundamenteel bemiddelend voor de manier waarop we leven in de wereld van vandaag. De belangrijkste ethische vraag is hoe we moeten werken met afhankelijke en gehandicapte mensen. Hoe moeten we luisteren en rekening houden met hun mening, meerbepaald in een dergelijke technologisch gestuurde zorgcontext?