Ecomobiliteit: nieuwe opstap naar verandering (December 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

De publicatie «Ecomobiliteit: niew opstap naar verandering» geeft een algemeen beeld en heeft tot doel het werk van de cluster met de actuele mobiliteitssituatie in het 2 Zeeën-gebied te verbinden en de uitdaging voor het overheidsbeleid door effectiviteit en efficiëntie van de steunpunten voor de bevolking te zoeken.

In eerste instantie wordt de balans opgemaakt van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de Europese mobiliteitssituatie.

Nieuwe hedendaagse uitdagingen worden bepaald. In tweede instantie wordt de diversiteit van de doelgroepen naar voren gebracht om te kunnen voorzien in de behoeften en hun verband met de mobiliteit onder de aandacht te brengen. In derde instantie worden oplossingen aangedragen die de vervoersproblemen van elke doelgroep moeten oplossen.

Deze oplossingen komen uit de gids met best practices die naar aanleiding van de workshops is samengesteld. In vierde instantie worden de concepten en begrippen van de verandering aangedragen.

Daarnaast wordt getracht de gedragsaanpak als concrete actiepunten aangedragen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid. In  laatste instantie wordt deze publicatie afgesloten door de  lessen die geleerd zijn op een rijtje te zetten voor de toekomstige ontwikkeling van het vernieuwde overheidsbeleid.