CREA-Zone, creativiteit stimuleert sectoroverschrijdende innovatie (November 2014)

U kunt deze publicatie hier downloaden

 

Welke elementen kunnen bijdragen aan een productief, creatief en innovatief klimaat dat de duurzame economische groei van onze regio's en steden stimuleert?

 

De clusterpartners hebben gekozen voor een drieledige aanpak om deze vraag te beantwoorden:

1. Zij hebben kennis en ervaring uitgewisseld met speciale aandacht voor verschillen in aanpak en aspecten van good practice.
2. Zij hebben succescriteria onderzocht en tekortkomingen en valkuilen geïdentificeerd.
3. Zij hebben elementen vastgesteld die bijdragen aan de ontwikkeling van een creatief en innovatief klimaat dat kan dienen als inspiratiebron voor andere regio's en steden.

 

Het CREA-Zone-partnerschap is gebaseerd op een ‘triple helix'-structuur: kennisinstituten, vertegenwoordigers van de private sector en lokale overheden. Deze structuur was nodig om tot een volledige conclusie te kunnen komen: al deze
partijen spelen een belangrijke rol bij het creëren en ontwikkelen van een creatief en innovatief klimaat in onze regio's en steden.De resultaten van dit partnerschap en deze cluster zijn de eerste stappen op weg naar inzicht in de elementen die kunnen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig creatief en innovatief klimaat. De ervaringen en bevindingen van CREA-Zone kunnen lokale beleidsmakers/overheden, intermediaire organisaties en andere instan¬tieshelpen om de economische groei binnen een stad of regio te stimuleren door middel van creativiteit.