ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care ‘Creating inclusion’ (Augustus 2014)

Klik hier om het magazine te downloaden

 

Op lange termijn hoopt het cluster sociale isolatie te beperken door een methodiek te ontwikkelen waarin de sociaal geïsoleerde mensen met creatieve sessies de kloof tussen henzelf en de maatschappij kleiner weten te maken. We stellen ons tot doel de emancipatie te verbeteren, door deelname in en bijdrage aan de maatschappij te verbeteren , door te werken met artiesten en beroepsbeoefenaars (zorgverleners, hulpverleners en activiteiten coördinatoren), om zo de doelgroep beter te leren begrijpen.


Daarmee wordt het vermogen om de verbinding te vinden met maatschappelijk uitgesloten mensen verbeterd. De doelstellingen van het project zijn meer inzage te krijgen in sociale uitsluiting, te leren van elkaars ervaring in het werken met de begunstigde groepen, en ondersteuning te bieden aan de artiesten en professionals om zich meer in te kunnen leven in hun doelgroepen en hen de kans te bieden nieuwe werkwijzen te ontwikkelen om de maatschappelijk uitgesloten mensen te emanciperen.


De focus van deze clustersamenwerking ligt in het verkennen van de situatie, ervaringen en gevoelens delen en belemmeringen ontdekken van onze doelgroepen. Hiervoor zijn studiebezoeken georganiseerd in Engeland, Frankrijk, België en Nederland om kennis te maken met het werk en de opleidingsmethodes van de clusterpartners. Daarnaast ook door te onderzoeken welke moeilijkheden onze doelgroepen ervaren als zij deel willen nemen aan de maatschappij. Zo hebben we extra aandacht gegeven aan de wijze waarop maatschappelijke interactie wordt aangegaan en behouden, binnen hun omgeving.