Seminarie voor toekomstige projectpromotoren Vlaanderen en Nederland

14.11.2008

Location:

Bruges [view on map]

Description:

Wanneer en waar? Vrijdag 14 November, Brugge
Wat? Een namiddag voor toekomstige projectpromotoren uit Vlaanderen en Nederland. Dit seminarie geeft hen gedetailleerde informatie over hoe zij een projectaanvraag moeten indienen voor de tweede projectoproep. Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat zal toelichting geven bij zowel het inhoudelijke als het financiële luik van het aanvraagformulier.
Hoe inschrijven? Bevestig uw inschrijving door een email te sturen naar dries.debruyne@west-vlaanderen.be voor vrijdag 7 november.
Meer informatie? Contacteer de facilitatoren Dries (dries.debruyne@west-vlaanderen.be) voor Vlaanderen of Nienke (j.ensing@zeeland.nl) voor Nederland, of neem contact op met het GTS.

Downloads: