SNAP cluster: Drugs en ​​Alcohol: een gemeenschapsgerichte aanpak

12.05.2014 - 12.05.2014

Location:

Antwerp [view on map]

Description:

Het INTERREG-Programma 2 Zeeën en de clusterpartners hebben het genoegen u uit te nodigen voor ...

Drugs & Alcohol: Een gemeenschapsgerichte aanpak in Antwerp op 12 mei 2014.

Vrije toegang!


Een internationale verkenning van gemeenschapsgerichte initiatieven m.b.t. drugs en alcohol

De conferentie gaat na hoe gemeenschapsgerichte initiatieven een positief effect kunnen hebben op drug- en alcoholgerelateerde problemen, zowel voor gebruikers als voor de bredere omgeving.
Volgende thema's worden behandeld in workshops en discussiegroepen:

- Engageren en betrekken van de gemeenschap
- Publieke ruimte en omgevingsgerichte ingrepen- Schadebeperking en de gemeenschap
- Preventie in educatieve settings
- Maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale inclusie
- Betrekken van familie en het sociale netwerk


In bepaalde omstandigheden kunnen vervoersonkosten vergoed worden. Details volgen nog.
Deze internationale conferentie is toegankelijk voor Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige genodigden. Simultaanvertaling wordt voorzien. De inhoud is gebaseerd op ervaringen en projecten ontwikkeld in Antwerpen, Brighton & Hove, Rotterdam, Calais en Medway.


De conferentie richt zich op:
-  Professionelen, specialisten en beleidsmakers geïnteresseerd in de thematiek rond alco-hol en drugs, buurtveiligheid en buurtbetrokkenheid.
-  Burgers die geconfronteerd worden met drug- en alcoholgerelateerde problemen of actief betrokken zijn in hun leefomgeving.

 

Meer informatie over de inschrijving en het gedetailleerd programma zal snel verzonden worden op : http://snapblog.org/

 

Download: