Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering

18.09.2014 - 18.09.2014

Location:

Aire sur la Lys [view on map]

Description:

Hou de datum vrij!


De INTERREG 2 Zeeën programma autoriteiten en de Eco²Mobility clusterpartners nodigen je graag uit op het seminarie : "Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering"

18 september 2014
Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, Frankrijk
.

Eco²Mobility is een « INTERREG cluster» die het uitwisselen en valoriseren van kennis en projecten uit het ‘2 zeeën' programma wil versterken. Partners uit Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten zich samen in om initiatieven rond duurzame mobiliteit te promoten en te implementeren, met bijzondere aandacht voor mensen met vervoerarmoede, jongeren en toeristen.

Elke doelgroep kwam uitgebreid in de kijker in een van de thematische cluster workshops, georganiseerd in Gent, Breda en Maidstone. De slotmanifestatie wil onze rijke ervaringen bundelen en zo nieuwe perspectieven aanbieden voor lokale acties en projecten die inspelen op het individuele mobiliteitsgedrag.

Burgers verwachten steeds meer oplossingen op maat voor hun verplaatsingsgedrag : de huidige infrastructuur en collectieve vervoersaanbod beantwoorden vaak niet meer aan hun noden en wensen. De uitdaging ligt dan ook in het zoeken naar oplossingen die zowel het individu als de maatschappij ten goede komen.

Meer en meer publieke en private organisaties vinden elkaar in deze zoektocht naar vernieuwende strategieën die tot een gewenste gedragsverandering bij de burger, de gebruiker of de consument leiden: meer duurzame mobiliteit.

Dit congres geeft je de kans kennis te maken met inspirerende vormen van aanpak en succesverhalen uit de Europese praktijk, met focus op duurzame mobiliteit.

Schrijf je vandaag nog in via deze link!


Deelname is gratis. Simultane vertaling in het engels, Frans en nederlands wordt voorzien. Het seminarie maakt deel uit van EC DAY 2014 (www.ecday.eu).

 

Eco²Mobility