Welke ondersteunende documenten moet ik met het Aanvraagformulier meesturen?

Een volledig Aanvraagformulier moet alle originele, ondertekende intentieverklaringen voor iedere partner bevatten. Indien de Hoofdpartner een private onderneming of non-profitorganisatie is, geldt bovendien dat er met het Aanvraagformulier een bankgarantie of bewijs van solvabiliteit moet worden meegestuurd om aan te tonen dat de Hoofdpartner financieel gezond is. Als de projectpartner een activiteit van economische aard uitvoert in concurrentie met andere marktpartijen, moet het ingevulde en ondertekende 'Formulier voor de-minimis-steun' bij het Aanvraagformulier worden gevoegd.