In welke taal moet het Aanvraagformulier worden ingediend?

 

De elektronische versie van het Aanvraagformulier moet worden ingediend in alle OFFICIËLE talen van de projectpartners. De ORIGINELE ondertekende papieren versie van het Aanvraagformulier wordt ingediend in de officiële taal van de Hoofdpartner. Als de officiële taal van de Hoofdpartner Frans of Nederlands is, moet ook een ORIGINELE ondertekende papieren versie in het Engels worden ingediend. 

De verschillende versies moeten zowel qua inhoud als qua indeling identiek zijn, anders kan uw project als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

 

Lees verder...

Is het mogelijk het Aanvraagformulier alleen elektronisch (per e-mail) in te dienen?

Nee, er moeten zowel elektronische als papieren versies van het Aanvraagformulier worden ingediend. Het ingevulde Aanvraagformulier moet uiterlijk bij het GTS binnen zijn op de sluitingsdatum van de Projectoproep om 12.00 uur's middags. Het adres voor het indienen van de geprinte versies en het e-mailadres voor het indienen van de elektronische versies is te vinden op het Aanvraagformulier.

Lees verder...

Moeten alle partners het Aanvraagformulier ondertekenen?

Nee, alleen de Hoofdpartner moet het Aanvraagformulier ondertekenen. De handtekening moet worden gezet door iemand die bevoegd is om namens de organisatie financiële verplichtingen aan te gaan. Een elektronische handtekening is niet toegestaan. 

Lees verder...

Moet iedere partner een intentieverklaring invullen?

Ja, alle partners moeten een originele, ondertekende intentieverklaring meesturen met het Aanvraagformulier. De sjablonen hiervoor zijn in alle officiële talen van het Programma te vinden op de Programmawebsite, in de rubriek ‘Een aanvraag indienen'.

Lees verder...

Welke ondersteunende documenten moet ik met het Aanvraagformulier meesturen?

Een volledig Aanvraagformulier moet alle originele, ondertekende intentieverklaringen voor iedere partner bevatten. Indien de Hoofdpartner een private onderneming of non-profitorganisatie is, geldt bovendien dat er met het Aanvraagformulier een bankgarantie of bewijs van solvabiliteit moet worden meegestuurd om aan te tonen dat de Hoofdpartner financieel gezond is. Als de projectpartner een activiteit van economische aard uitvoert in concurrentie met andere marktpartijen, moet het ingevulde en ondertekende 'Formulier voor de-minimis-steun' bij het Aanvraagformulier worden gevoegd.

Lees verder...

Is het verplicht om een bankrekening in euro's te hebben?

Nee. Eventuele verliezen in verband met de wisselkoers komen echter voor rekening van het samenwerkingsverband. 

Lees verder...